Start
Femunden
Elgå
Nasjonalparker
Fiske
Kanopadling
Overnatting

 

 

Femund - Engerdal
Viktige opplysninger om fiske på
Statsallmenningen i Engerdal

Femund - Engerdal

Garnfiske, foto: Bengt MagnussonStatsallmenningen i Engerdal dekker et område på 1,8 mill. da. På allmenningen finnes ca. 800 sjøer, tjern, bekker og åer med et samlet areal på 260.000 da. Her er det gode muligheter for alle typer sportsfiske og friluftsliv.

Engerdal er kjent for sin fine natur, hvor villmark ennå finnes. Her er øde skoger; mektige fjell, blinkende vann og elver. I Engerdal ligger også Femundsmarka nasjonalpark som er kjent for sine gode fiskemuligheter og flotte turterreng. Skal vi ut i marka på fiske eller frilluftsliv, må vi kjenne de viktigste lover og regler som gielder; og følge disse.

Fiske

Sportsfiske med stang og krok er tillatt for alle. Men før fisket begynner må alle ha løst fiskekort, som gjelder for hele statsallmenningen, unntatt Isteren, Svalsjøen, Ormuttsjøen og særskilt fredede fiskevann. Fiskekort for år, uke og døgn selges i de fleste forretninger, kiosker, bensinstasjoner og turistbedrifter i kommunen. I noen vann gjelder spesielle regler som er kunngjort ved oppslag. Respekter disse. Les teksten på fiskekortet nøye og følg de bestemmelsene som er angitt der.

Husk: Fiske med levende agn er forbudt!

Garnfiske

For utenbygdsboende er garnfiske tillatt i noen sjøer på statsallmenningen i Engerdal. Det selges et spesielt fiskekort for dette.

Fiskestell

Engerdal Fjellstyre driver et omfattende fiskestellarbeide på Statsallmenningen. Fjellstyret driver 2 klekkerier og et settefiskanlegg og herifra settes det årlig ut over 700.000 settefisk og yngel over hele statsallmenningen. I tillegg drives det med flere kalkingsprosjekter, der det i sure vann spres kalk for å holde vannet levelig for fiskebestandene.

 

Fiske - Guide

Båthussjøen

Ørret, Abbor

Bjørbekktjern

Abbor, Gjedde

Bufjellet

Ørret, Røye

Bursjøen og Skjeftsjøen

Harr, Sik, Abbor, Gjedde

Djupsjøen

Ørret, Røye, Abbor

Drevsjøen

Ørret, Harr, Sik Abbor, Gjedde

Elgåsjøen

Ørret, Røye, Abbor

Elvsetertjern

Ørret, Røye

Femund

Ørret, Røye, Harr, Sik, Abbor, Gjedde

Femundselva

Ørret, Harr, Sik Abbor, Gjedde

Fjellgutusjøen

Ørret, Røye, Harr, Sik, Abbor

Flåtesjøen

Ørret

Galtstrømmen, Galtsjøen

Ørret, Harr, Sik, Abbor, Gjedde

Gløten og Gløta

Ørret, Harr, Sik, Gjedde

Grotåa

Ørret

Gutua

Ørret, Harr Abbor, Gjedde

Gutulisjøen

Ørret, Harr, Sik, Abbor, Gjedde

Halvorsjøen og Glen

Harr, Sik, Abbor, Gjedde

Hammersjøen

Ørret, Røye, Abbor

Hansbekktjern

Ørret, Røye

Isterfossen, Galthåen

Ørret, Harr, Sik, Abbor, Gjedde

Jyltingen

Harr, Sik, Abbor, Gjedde

Kratla

Røye, Abbor

Kroketsjøen

Ørret, Røye

Krokettjern

Ørret

Kroktjern

Røye

Kvemsjøen

Sik, Abbor, Gjedde

Kvisla -Hytteelva

Ørret, Harr, Gjedde

Kvisleflået

Abbor, Gjedde

Langsjøen

Ørret, Harr, Sik, Abbor, Gjedde

Lille Grøvelsjøen

Ørret

Lille Vonsjøen

Røye, Abbor

Nedre Gutua

Ørret, Harr, Gjedde

Nedre Røa

Ørret, Harr, Gjedde

Nordre og S. Hulltjern

Ørret, Røye

Nordresjøen

Røye, Abbor

Revlingsjøen

Ørret, Røye

Roastsjøene

Ørret, Røye, Harr, Abbor, Gjedde

Rogen

Ørret, Røye, Harr Abbor, Gjedde

Rønsjøen

ØrretRøye

Rørsjøen

Ørret, Røye, Abbor

Røvoltjerna

Ørret, Røye, Abbor

Skærvagsjøene

Harr, Sik, Abbor, Gjedde

Skjærbekktjern

Røye

Skogtjern

Ørret, Røye

Skogtjern, Korstjern

Ørret, Røye

Småsjøelva

Ørret, Gjedde

Sømåa

Ørret, Harr, Sik, Gjedde

Sømåkvolvet

Ørret, Røye, Abbor, Gjedde

Sørsjoen

Ørret, Harr, Sik Abbor, Gjedde

St. og L. Gunnarsjø

Harr, Abbor, Gjedde

St. og L. Sorksjøen

Sik Abbor, Gjedde

Storbekktjerna

Ørret

Store Vonsjøen

Ørret, Røye, Abbor, Gjedde

Storfisktjern

Ørret, Røye, Harr, Abbor

Storsjøen

Ørret, Røye, Abbor

Valsjøen

Ørret

Valsjøen v/ Lillebo

Abbor, Gjedde

Volltjern

Ørret

Volsjøen

Ørret, Røye

Vurrusjøen

Ørret, Harr, Sik Abbor, Gjedde

Ytresjøen

Ørret, Harr, Sik, Abbor

Ytresjøen S

Ørret

Øvre og N. Vikbutjern

Ørret, Røye

Øvre Røa

Ørret, Røye, Harr, Gjedde

Ånestjerna

Harr, Gjedde

Århovdtjern og Kuletjern

Sik, Abbor, Gjedde

Åstjern

Ørret, Røye

I tillegg finnes en mengde tjern, åer og bekker med fisk i. I en del områder finnes også lake og ørekyte, samt mort i vannene rundt Drevsjø.

Engerdal Fjellstyre 
epost:

 

 

Kontakt: