Start
Femunden
Elgå
Nasjonalparker
      Femundsmarka

Fiske
Kanopadling
Overnatting

 

 

Femund - Engerdal
Nasjonalparker

Femund - Engerdal

mellom Svukuriset og Valdalen

Ikke langt fra Femunden er det to nasjonalparker. Den største er Femundsmarka med 573 km². Den andre er Gutulia nasjonalpark og er bare på 19 km², men ikke mindre interessant.

Femundsmarka nasjonalpark som ligger mellom Femund og svenskegrensa. ble opprettet i 1971, og er et særpreget villmarksområde med tykkstammet, glissen furuskog, blokkmark, snaufjell og tallrike innsjøer/elver som har stor verdi for friluftsliv og sportsfiske. Området har stor vitenskapelig verdi på grunn av de uberørte vassdragene. Det fører ingen bilvei inn i najsonalparken, så man må benytte MS Fæmund II eller gå fra Elgå, Valdalen eller Sylen/ Grøvelsjøen.

Gutulia nasjonalpark ble opprettet i 1968, men ble allerede i 1916 foreslått fredet på grunn av sin gamle urskog av enorme trær. Her finnes gran som er over 300 år og furu på nærmere 500 år. I Gutulia får skogen utvikle seg fritt slik at forskerne kan følge utviklingen gjennom generasjoner av trær. Fra omkring 1750 til 1949 var det seterdrift i Gutulia. Seterhusene er i dag fredet og restaurert og byr på kaffe og vaffelservering i juli. Ligger 3 km skiltet vei østover fra fylkesvei 654 mellom Sorken og Røstvollen.

Gutuliseter

 

Kontakt: