Femund - Engerdal
Tjønnodden Hytteområde

Femund - Engerdal

stranden ved Tjønnodden

Sammenlignet med mange andre fjellområder i Sør-Norge er landet rundt Femund forholdsvis uberørt av hyttebygging. Det finnes noen få enkelthytter, deriblant enkelte tidligere skogskoier som Statskog leier ut på åremål. Av nyere områder er Tjønnodden Hytteområde ved Elgå under opparbeiding med i alt 60 tomter. Det er også ledige tomter i området Femund Villmarksgrend som ligger på sørsiden av riksvegen ved Femundsenden helt sør i sjøen. Her er godkjent i alt 72 hytter.

Tjønnodden HytteområdeTjønnodden hytteområde ligger 2 km sørvest for Elgå, der Femund dreier sørover igjen, og også er på sitt bredeste vestover. Området opparbeides av Femund Eiendom AS, og har full standard med vinterbrøytet veg, strøm, vann og avløp, båtplass og mulighet for oppføring av naust.

Femund Eiendom AS har egen hjemmeside, hvor du finner nærmere opplysninger. Ta en titt på www.femundsmarka.com 

ved Tjønnodden

          

          Kontakt: